СЛУЖБА 101 - наша служба !!! <a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! *

* РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ - ИДИ НАХУЙ!

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!

* *

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Финансовая сторона службы » Пенсия, пенсионное обеспечение, ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ! Продолжение...


Пенсия, пенсионное обеспечение, ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ! Продолжение...

Сообщений 301 страница 330 из 330

301

Oliegg написал(а):

переход военнослужащих на гражданские пенсии

як раз до цього все і йде...

0

302

vovka1313 написал(а):

А полностью они не могут Вам отправить это положення, хотелось бы знать как пенсия будет насчитываться

К сожалению, нет!

0

303

https://www.unn.com.ua/uk/news/1906017- … uzhbovtsiv

Нардепи підтримали законопроект щодо пенсій для військовослужбовців

0

304

Проект

вносять народні депутати України: Г. М. Третьякова (посв. N 53), Ю. В. Тимошенко (посв. N 162), М. М. Цимбалюк (посв. N 176), В. О. Струневич (посв. N 39), О. О. Арсенюк (посв. N 396), С. Д. Гривко (посв. N 110), А. Д. Остапенко (посв. N 425)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до законів України:

1. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 13 цифри "70" замінити цифрами "90";

2) частину четверту статті 63 викласти в такій редакції:

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому у статтях 63-1 і 63-2 цього Закону та у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій".

3) доповнити Закон новими статтями 63-1 та 63-2 такого змісту:

"Стаття 63-1. Порядок перерахунку пенсій

Перерахунок раніше призначених відповідно до цього Закону пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом (далі -особи), або у зв'язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій, у розмірах, установлених законодавством.

На підставі зазначеного в частині першій цієї статті рішення Кабінету Міністрів України Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна податкова служба України, Управління державної охорони України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Міністерство юстиції України, Державна служба надзвичайних ситуацій України (далі - державні органи) повідомляють у п'ятиденний строк Пенсійному фонду України про підстави перерахунку пенсій військовослужбовцям.

Пенсійний фонд України повідомляє у п'ятиденний строк з моменту надходження інформації від державних органів своїм головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління Пенсійного фонду України) про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку (далі - списки). Головні управління Пенсійного фонду України складають у десятиденний строк з моменту надходження зазначеної інформації списки за затвердженою Пенсійним фондом України формою та подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

На підставі списків уповноважені органи готують для перерахунку пенсії довідки про розмір грошового забезпечення кожної особи, зазначеної в списку, за формою, затвердженою Пенсійним фондом України та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України. Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Довідки видаються на осіб, які звільнені із служби:

у Національній гвардії України - державним органом, у якому вони перебували на пенсійному обліку до 1 січня 2007 року;

у штабах і військах Цивільної оборони України, що ліквідовані, органах та підрозділах служби цивільного захисту та Держтехногенбезпеки - Державною службою надзвичайних ситуацій України;

у розвідувальних підрозділах органів державної безпеки колишнього Союзу РСР та Служби безпеки України, що ліквідовані, - Службою зовнішньої розвідки України за відповідними посадами у такому державному органі на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

Особам, що відряджалися для виконання службових обов'язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені із служби у зв'язку з виходом на пенсію безпосередньо з посад, на яких вони перебували, перерахунок пенсій провадиться на підставі довідок про розмір грошового забезпечення, виданих зазначеними органами, установами, організаціями і підприємствами. У разі ліквідації таких органів, установ, організацій чи підприємств довідки видаються правонаступниками, а у разі їх відсутності або перейменування (відсутності) посад - у порядку, встановленому Міністерством соціальної політики України.

Зазначені довідки надсилаються до державних органів, у яких особи проходили службу до відрядження, а їх уповноважені органи подають довідки у п'ятиденний строк головним управлінням Пенсійного фонду України.

Стаття 63-2 Грошове забезпечення для перерахунку пенсій

Для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в межах визначеної законодавством максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з урахуванням таких його складових:

посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України або керівником державного органу у межах його повноважень на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою та військовим (спеціальним) званням;

надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, почесне звання "заслужений" чи "народний", службу в умовах режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук та вчене звання - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;

щомісячні надбавки, доплати та підвищення, конкретні розміри яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом Міністрів України - у зазначених розмірах на момент виникнення права на перерахунок;

інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його виплати), підвищення та щомісячна премія - у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію;

щомісячні надбавки за особливі умови служби (крім надбавки за службу у віддаленій місцевості) особам, звільненим з військової служби, які проходили службу та обслуговували ядерну зброю на об'єктах "С", у складальних бригадах ремонтно-технічних баз, у складі екіпажів атомних підводних човнів, на території військових полігонів, де проводилися випробування ядерної зброї або навчання із застосуванням такої зброї, та у військових частинах, що обслуговували космодром "Байконур", якщо такі надбавки виплачувалися їм на день звільнення із служби у відсотках посадового окладу, що встановлювалися для обчислення розміру пенсії, але не більше розміру надбавок за особливі умови служби відповідно до законодавства.

Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачуються на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами), крім зазначених у абзаці шостому цієї частини, для перерахунку пенсії не враховуються.

Відповідною вважається посада, яка за класифікаційними характеристиками, зокрема назвою, розміром посадового окладу, функціональністю та організаційним рівнем підрозділу у структурі органу (організації, установи, військової частини тощо) прирівнюється до посади, з якої особа була звільнена.

Особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ, осіб рядового і начальницького складу державних органів колишнього Союзу РСР, громадянам інших держав із числа військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, осіб рядового і начальницького складу державних органів, утворених відповідно до законодавства таких держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та членам їх сімей довідки видаються державними органами за відповідними посадами на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

Пенсійний фонд України та його головні управління мають право перевіряти правильність складення довідок.

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2020 року і поширюється на всіх пенсіонерів, пенсія яким призначена відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", незалежно від часу звільнення їх зі служби (смерті).

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом.

Голова Верховної Ради
України

Д. О. Разумков

+1

305

https://ukranews.com/news/742419-uvolen … yut-pensii
Уволенным с военной службы пересчитают пенсии: из бюджета на это потратят 14,8 млрд гривен
03 декабря 2020, четверг, 15:49
Пока в 2021 году часть пенсионеров в Украине может лишиться пенсии, Верховная Рада намерена определить порядок перерасчета пенсий лицам, уволенным с военной службы.
За принятие законопроекта №2141 за основу проголосовали 253 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Документом предлагается вернуть предыдущие редакции части 2 ст. 13, части 4 ст. 63 и новые статьи 63-1 и 63-2 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Новыми статьями в соответствии с положениями ст. 92 Конституции определяются порядок перерасчета пенсий лицам, уволенным с военной службы, и другим лицам, а также денежное обеспечение, которое должно учитываться при перерасчете пенсий.
По предварительным расчетам реализация этой законодательной инициативы требует дополнительных расходов из государственного бюджета в размере 14,8 млрд гривен.
https://ukranews.com/news/742419-uvolen … yut-pensii

0

306

https://www.facebook.com/permalink.php? … 8275745058
Черговий фейк Урядовців.

Ігор Сухар
Шановні ветерани,пенсіонери силових відомств України! Новообрана влада намагається показати себе, що дуже піклується про пенсіонерів силовиків. Як бачимо розпочався процес прийняття законопроекту 2141, який уже пройшов перше читання. Одні радіють думають, що ось, ось буде якесь підвищення. Інші дають аналіз цьому, ще ненародженому нормативно-правовому акту. Багато пишуть, хто тільки хоче, що з прийняттям цього документу буде підвищення пенсій силовикам, але мінфін і мінсоцполітики блокують, поскільки необхідно відшукати певну суму коштів, за різними думками це від 12 до 14 мільярдів гривень. Разом з тим не вчитуються в сам текст даного законопроекту, що є міною сповільненої дії. В тексті записано таке: “Стаття 63-1 Порядок перерахунку пенсій.
Перерахунок раніше призначених відповідно до цього Закону пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом (далі - особи), або у зв’язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій, у розмірах, установлених законодавством. Хочу зауважити, що ось ця міна буде довго диміти. Не сумніваюсь, що цей законопроект буде прийнято, то ж для «покращення». Але користь від цього пенсіонерам буде нульова. Звичайно грошове забезпечення силовикам будуть збільшувати і це однозначно, але не постановою уряду, а наказом силового міністра, що аж ніяк не вплине на перерахунок. Якщо б було записано, таке“ Стаття 63-1 Порядок перерахунку пенсій. Перерахунок раніше призначених відповідно до цього Закону пенсій проводиться у разі прийняття рішення про зміну розміру грошового забезпечення (постановою КМУ, наказом силового міністра, Указом та інше), то це б давало надію, що у будь якому випадку при зміні грошового забезпечення діючим і будь ким, дасть поштовх для перерахунку. Немає постанови уряду про зміну розміру грошового забезпечення діючим, то і кошти на пенсіонерів ніде не треба шукати, оскільки не буде потреби. Не тіште себе ілюзіями, на сьогоднішній день є чинними постанови уряду 988 і 704, в найближчому майбутньому ніяких змін в постановах не відбудеться, це гра на публіку (про пошук коштів). Грошове забезпечення ліючим піднімають наказами міністрів, шляхом збільшення преміальних. Це показуха, а ті хто готував ці зміни добре знають, що це для пенсіонерів нічого не дає, і виступаючі на трибуні ВРУ депутати, в тому числі генерали хочуть заробити пару балів, що якби так палко піклуються про пенсіонерів. Все це чергова піар акція. За діючим законом №2262-1992 року є можливість відсудити перерахунок пенсії у звязку із більшенням грошового забезпечення силовикам без постанови уряду. Таких справ уже кілька сотень, в тому числі є зразкова справа №160/8324/20.
Є такий вислів» Одного разу один чоловік спитав у старця: - чи довго чекати змін до кращого? Якщо чекати, то довго, - відповів старець.»
https://dengi.ua/.../2591128-voennym-khotyat-podnyat...
Оце така буде відповідь на рахунок підвищення пенсій.
Военным хотят поднять пенсии - но Минфин и Минсоцполитики против: Почему - Журнал Деньги

https://www.facebook.com/permalink.php? … 8275745058

0

307

Что слышно нового про пересмотр наших пенсий?...а то какая то туманная тишина.

Отредактировано Шахтёр (16-02-2021 19:18:54)

0

308

Шахтёр написал(а):

Что слышно нового про пересмотр наших пенсий?

https://pz.service01.in.ua/

0

309

Шановні колеги-пенсіонери!
Тепер звертатись до суду щодо надання ГУ ДСНС оновлених довідок про грошове забезпечення для перерахунку пенсії НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО!
ГУ ДСНС зобов'язане надати Вам її за вашим зверненням.

https://pz.service01.in.ua/index.php?/topic/37-перерахунок-пенсії/&amp;do=findComment&amp;comment=665

+1

310

Военные — участники боевых действий и члены их семей (после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин), пересчет пенсий военнослужащим проводится по отдельным нормам; -- Это по новому закону выхода на пенсию в 2021 году. Здесь полная информация, кому и сколько платят и во сколько выходят на пенсию https://sharij.net/pensionnye-vyplaty-v … avki-lgoty

0

311

valeriy_pac написал(а):

пересчет пенсий военнослужащим проводится по отдельным нормам

Поділюсь ресурсом....  ТИЦЬ

0

312

valeriy_pac написал(а):

Военные — участники боевых действий и члены их семей (после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин), пересчет пенсий военнослужащим проводится по отдельным нормам; -- Это по новому закону выхода на пенсию в 2021 году. Здесь полная информация, кому и сколько платят и во сколько выходят на пенсию https://sharij.net/pensionnye-vyplaty-v … avki-lgoty

источник конечно......

0

313

https://ukranews.com/news/787719-v-ukra … budet-rost

+1

314

Повний текст урядової постанови про виплату з 1 липня надбавки до пенсії військовим пенсіонерамТекст урядової постанови

+1

315

Ссылкаwww.ukrmilitary.com/2021/09/sus-pensii.html#moreПри розрахунку пенсії військовим мають враховувати індексацію грошового забезпечення, – Верховний Суд
wwwukrmilitary.com/2021/09/sus-pensii.html#more

Отредактировано vovka1313 (06-09-2021 16:52:15)

+1

316

Уряд готує постанову про перерахунок військових пенсійПенсия

0

317

vovka1313 написал(а):

Уряд готує постанову про перерахунок військових пенсійПенсия

Не ведіться на цю хню.... Подавайте позови до суду!
Кому цікаво - заходьте СЮДИ!

0

318

Incognito написал(а):

Не ведіться на цю хню.... Подавайте позови до суду!

мне не надо, я только год как на пенсии

0

319

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.07.2021  № 536


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 серпня 2021 р.
за № 1020/36642

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) та з метою впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій  НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3 додатка 1 до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 серпня 2015 року № 975, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1062/27507 (зі змінами), після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2021 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, - 2670 гривень, з 01 грудня 2021 року - 2893 гривні.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. Керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери Державної служби України з надзвичайних ситуацій забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної в межах фонду оплати праці, шляхом установлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

3. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2021 року.

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів України

Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економіки України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Д. Улютін

О. Любченко

М. Чечоткін

О.О. Шубін

Р. Іллічов

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1020-21#Text

0

320

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 вересня 2021 р. № 920
Київ

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 375

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 375 “Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, посадових осіб Державної митної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 41, ст. 1318, № 51, ст. 1587), доповнивши її пунктом 7 такого змісту:

“7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися цією постановою щодо встановлення доплати адміністраторам центрів надання адміністративних послуг та посадовим особам виконавчих органів (структурних підрозділів) сільських, селищних, міських рад, які прийняли рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, на яких покладено виконання всіх або окремих завдань адміністраторів, відповідно до пункту 1 цієї постанови за рахунок власних коштів за умови відсутності заборгованості місцевих бюджетів за захищеними статтями видатків.”.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/920-2021-п#Text

0

321

Подскажите есть разница если уйти на пенсию по выслуге или по смешанному стажу,в процентах?

0

322

vano написал(а):

Подскажите есть разница если уйти на пенсию по выслуге или по смешанному стажу,в процентах?

ЗАКОН УКРАЇНИ Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб
а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 12): за вислугу 20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію", звільненим зі служби у Службі судової охорони за віком чи через хворобу - 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;

{Пункт "а" частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3946-12 від 04.02.94, № 580-VIII від 02.07.2015, № 2509-VIII від 12.07.2018}

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (пункт "б" статті 12): за страховий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років - 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);
В цьому році сам пішов  по "змішаному" - 27років страхового стажу, з них останні 22 роки в погонах , пенсія-52% грошового забезпечення. До ветерана не дотягнув 3 роки - наснага закінчилася :D

0

323

Верховна Рада проголосувала за індексацію військових пенсій
Ссылка

Отредактировано vovka1313 (21-09-2021 13:30:31)

0

324

https://censor.net/ua/video_news/331474 … ebna_video
Крім того, ми вперше проіндексуємо військові пенсії", - додала Лазебна.  ]

Отредактировано vovka1313 (08-02-2022 15:06:50)

0

325

Верховна Рада відновила індексацію військових пенсій
https://www.ukrmilitary.com/2022/02/pen … .html#more

0

326

в следующем месяце пенсия ещё по старому, а с апреля по новому?

0

327

Fairman написал(а):

в следующем месяце пенсия ещё по старому, а с апреля по новому?

пенсійний фонд поки мовчить

0

328

Fairman написал(а):

в следующем месяце пенсия ещё по старому, а с апреля по новому?

vovka1313 написал(а):

пенсійний фонд поки мовчить

Вже йде перерахунок. Спробуйте зайти в особистий кабінет ПФУ.... Зараз там даних про пенсію немає.

0

329

Incognito написал(а):

Вже йде перерахунок. Спробуйте зайти в особистий кабінет ПФУ.... Зараз там даних про пенсію немає.

з п'ятниці заходжу, так дійсно даних немає. Задавав питання то не відповіли ще.

0

330

Fairman написал(а):

в следующем месяце пенсия ещё по старому, а с апреля по новому?

Уже сентябрь, а никаких изменений, насчет пенсий, на форуме не видно, неужели всем пенсионерам все ясно в начислении таковой?

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Финансовая сторона службы » Пенсия, пенсионное обеспечение, ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ! Продолжение...